ALTEC GROUP behet distributor i autorizuar i Viessmann Werke GmbH & Co KG

ALTEC GROUP bëhet distributor i autorizuar i Viessmann Viessmann Werke GmbH & Co KG për Shqipërinë me aplikimet e saj në sistemet e ngrohjes, ftohjes dhe në sistemet komplekse industriale(Heating/cooling systems applications and Industrial Systems).Viessmann ofron zgjidhje për të  gjitha llojet e aplikacioneve, për vepra rezidenciale, komerciale dhe industriale.