Mbrojtja e jetës në raste zjarri.

Zgjedhja e materialeve të ndërtimit sipas klasës së materialit, p.sh. aplikimi i materialeve jo të djegshme për ambjente të përcaktuara. Kufizimi i një zjarri të mundshëm ndërmjet elementeve të ndërtimit, si p.sh mure ndarës, veshje të tavanit dhe ndërtimi i dyshemesë me klasat përkatëse të rezistences ndaj zjarrit. Gipsi është një nder materialet që nuk janë të djegshëm.